Lättare lära svenska efter noter

Text:

Språk är som musik. De två har mycket gemensamt: rytm, ljud, frasstruktur och melodi. Därför borde det spelas och sjungas mer på svensklektionerna, hävdar Katharina Dahlbäck, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Musiken främjar dessutom det sociala samspelet mellan eleverna.

Det finns en spänning mellan svenskan som färdighetsämne och estetiskt ämne. Än tragglar man skrivning och läsning, än tolkar man litteratur, skapar bild och musik. Över tid har undervisningen tippat åt det ena eller det andra hållet. Men svenskan som färdighetsämne har för det mesta vägt tyngst, enligt både lärare och kursplaner.

Katharina Dahlbäck har studerat bägge praktikerna i undervisningen under de första skolåren. Hon har funnit en gynnsam korsbefruktning mellan musik och språk, där musiken påverkar språkinlärningen, och det talade och skrivna språket påverkar musikaliteten.