Lättare att läsa med större mellanrum

Text:

I tidningar och böcker står bokstäverna generellt för tätt ihop för att texten ska bli lättläst. Ett större mellanrum mellan bokstäverna skulle gynna de flesta läsare, konstaterar forskare i psykologi vid Binghamton university, USA.

Forskarna har undersökt hjärnans aktivitet vid läsning av ord med varierande avstånd mellan de bokstäver som ingår i orden. Slutsatsen är att ett lite större mellanrum är en fördel när orden ska tolkas. Den positiva effekten gäller dock bara när orden består av bokstavskombinationer som är gängse i språket. Avstånden får inte heller bli så stora att tvivel uppstår om vilka bokstäver som hör ihop.