Läsningens kritiska punkt

Text:

Nitton bokstäver är vad som brukar behövas för att barn ska kunna läsa sina första ord. Det fastslår norska forskare i psykologi och utbildningsvetenskap, som har studerat 412 barns läsförmåga innan de började skolan. Målet var att hitta en kritisk punkt för hur många bokstäver de måste behärska för att kunna pussla ihop dem till ord.

Slutsatsen är att barn i snitt behöver ha lärt sig 19 av det norska alfabetets 29 bokstäver. Dessutom behöver de ha en viss förståelse för att vissa bokstäver kan uttalas på olika sätt. Innan barn har nått den kritiska punkten tenderar ord att upplevas som ett ostrukturerat myller.