Läs dig till ett långt liv

Text:

Den som ägnar mycket tid åt att läsa böcker får också extra mycket tid att göra det på. Den genomsnittliga bokslukaren blir nästan två år äldre än den som inte läser några böcker. De som läser tidningar och tidskrifter lever även de något längre än personer som inte läser.

Bakom slutsatserna står forskare i epidemiologi vid Yale university, USA. De har tillfrågat över 3 600 amerikaner om deras läsvanor. Forskarna har därefter följt deltagarnas hälsa. De som läste minst 3,5 timmar i veckan – alltså en halvtimme om dagen – blev nästan två år äldre än de som inte läste alls.

Skillnaderna mellan grupperna försvann inte, trots att forskarna tog hänsyn till bland annat utbildningsnivå och ekonomisk situation. De flitigaste läsarna var kvinnliga höginkomsttagare med utbildning på högskolenivå.