Läppfokus för god förståelse

Text:

Personer som har japanska som modersmål tittar i regel inte på samtalspartnerns läppar under en konversation. Det brukar däremot personer som har engelska som modersmål göra. Denna skillnad visar sig nu ha viss inverkan på språkförståelsen. Den som har blicken på läpparna förstår yttrandet snabbare än den som tittar på talarens ansikte.

Bråkdelen av en sekund före starten formar talare läpparna på ett sätt som kan hjälpa lyssnaren att ringa in vilka ord som kan vara på väg. Detta gör nytta i bullriga miljöer.

När japansktalande fick titta på läpparna samtidigt som de lyssnade, innebar det dock inte att de snabbare förstod vad som sas. De gör kopplingen mellan ljud och synintryck i ett senare skede i hjärnan än de infödda engelsktalarna.