Lantlig dialekt hånas på college

Text:

Elever från landsbygden som talar en lantlig dialekt blir ofta mobbade när de börjar i en storstadsskola. Forskare i lingvistik presenterar nu ett konkret exempel på detta. De har studerat vardagen för vissa amerikanska collegeelever som talar en lågstatusdialekt från landsbygden längs bergskedjan Appalacherna.

Mobbningen drabbade både svarta och vita elever. Uttal som klasskamraterna hånade var till exempel ”rahs” i stället för ”raijs” (rice, ’ris) och ”uajt” i stället för ”uejt” (för weight, ’vikt’). Många utsatta elever försökte därför tvätta bort sin dialekt för att slippa bli retade. Mobbningen ledde också till att de blev mindre aktiva på lektionerna. De undvek till exempel att räcka upp handen och försökte slippa muntliga presentationer.