Lagom med bilder är bäst i barnböcker

Text:

En illustration i taget fungerar bäst när barn ska lära sig nya ord. Om illustrationer i barnböcker täcker hela uppslag, eller om det finns flera illustrationer på samma sida, går inlärningen inte lika bra.

Brittiska forskare har studerat hur barn lär sig nya ord genom böcker. De böcker som användes i studien hade olika typer av illustrationer. En del hade text och illustration på varsin sida på varje uppslag, andra hade illustrationer som täckte nästan hela utrymmet och ytterligare andra hade flera olika illustrationer per uppslag.

De enkelsidiga illustrationerna visade sig bäst för inlärningen. Med bild på en sida och text på en annan sida – där det nya ordet presenterades – hade barnen lätt att hitta fokus. Med större eller fler bilder visste barnen inte riktigt var de skulle fästa blicken – och antalet inlärda nya ord halverades.