Kulturman

Gubbsjuk medelmåtta eller bildad elegant? Kulturmannens natur har blivit en het fråga.

Text:

I medierna har kulturmannen diskuterats. Han kännetecknas av övertro på sin talang, och ofta söker han bekräftelse hos unga kvinnor. I Dagens Nyheter skriver Maria Schottenius om ordet: ”Men det händer att omladdningar sker över en natt. Som när beteckningen kulturman gick från att ha avsett en beläst, berest och kultiverad person, till att plötsligt bli en kulturellt prålande hanne, som hänger i barer, skryter, skrävlar och jagar småtjejer.”