Krigiska ord kan ge skuldkänslor

Text:

När cancer kommer på tal används ofta stridsmetaforer. Överlevare vittnar om hur de ”besegrat” sjukdomen, och när kända personer avlider i sviterna skriver tidningarna att de ”förlorade kampen”. Enligt en ny studie av språkvetare vid Lancaster university, bör vi vara aktsamma med att använda den här typen av metaforer, framför allt när den drabbade inte själv gör det. Att beskriva cancer som en kamp lägger underförstått ett ansvar på den sjuke, vilket gör att många upplever det som ett personligt nederlag när deras tillstånd förvärras.