Konspirationism

Konspirationism är tron att världen styrs genom konspirationer.

Text:

¶ På internet finns mängder av forum där konspirationsteorier diskuteras. Konspirationism är föreställningen om att händelser antingen hittas på eller beställts av hemliga makthavare. Ett sådant exempel är teorin att terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001 var ett bombdåd. Så här beskrivs konspirationism i Expo: ”Konspirationismen fungerar som en global alternativ politisk berättelse om världen.”