kompetensutvisning

Vid en kompetensutvisning måste en person med eftertraktad kunskap lämna Sverige.

Text:

En försäkring som glömts bort eller en tjänstepension som inte betalats kan vara skäl till att en person inte får stanna i Sverige. Inom flera branscher klagar nu arbetsgivare på att stränga regeltolkningar gör att utländska anställda med efterfrågade kunskaper tvingas lämna landet. Fenomenet kallas kompetensutvisning. Svenska Dagbladet rapporterar att följden kan bli försämrad konkurrenskraft för svenska företag: ”Förutom att avskräcka efterfrågad arbetskraft från Sverige, kan kompetensutvisningar göra företagen mindre benägna att anställa utländsk arbetskraft.”