klimatkolonialism

Klimatkolonialism innebär att personer i u-länder drabbas av klimatfrämjande åtgärder.

Text:

Skogsplantering är ett vanligt sätt att klimatkompensera. Men det finns exempel på hur personer i u-länder har fördrivits till följd av klimatfrämjande åtgärder som skogsplantering. Fenomenet kallas klimatkolonialism. Smålandsposten berättar om hur Energimyndigheten agerat i Uganda i samband med tallplantering på mark som redan brukades av lokalbefolkningen: ”Få saker är så brandfarliga som att ta plats på redan utsattas bekostnad och att fly undan sitt klimatansvar, i klimatkolonialismen förenas dessa två storheter till en lättantändlig legering.”