Klampning

Klampning innebär att ett fordon förses med ett däcklås som gör det omöjligt för föraren att köra vidare utan att betala sina böter.

Text:

I flera europeiska länder har polisen möjlighet att klampa bilar, det vill säga förse dem med ett däcklås som gör att det inte går att köra. Detta kallas på svenska ofta för klampning. Jönköpings-Posten uppger att flera riksdagspartier står bakom införandet av klampning i Sverige: ”Ett av förslagen är att det ska bli möjligt i svensk lag att kvarhålla lastbilar som inte har korrekta handlingar, eller bilar genom en så kallad klampning.”