”Kiev är en historisk rest”

Text:

Bild: Joachim Bago

Kriget i Ukraina gjorde att huvudstaden Kiev hamnade i centrum för mediernas rapportering. Men den ryska invasionen gjorde också att stavningen av ukrainska ortnamn ifrågasattes. Kiev har använts i svenskan i flera hundra år – och den stavningen utgår från Киев, alltså det ryska namnet på staden, medan staden på ukrainska skrivs Київ, som blir Kyjiv på svenska. Trots att Ukraina är självständigt med ukrainska som huvudspråk är språkvårdens rekommendation alltjämt att skriva Kiev.

– Det har stelnat i språket och blivit till en exonym, alltså en stavning som man använder i vårt språk men inte i källspråket. Det är en historisk rest som vi håller fast vid eftersom vi är så vana vid det, säger Ola Karlsson, språkvårdare på Språkrådet.

Ukrainska och ryska är närbesläktade språk som båda skrivs med det kyrilliska alfabetet. Men hade ryskans Киев försvenskats i dag hade resultatet blivit Kijev. Förklaringen är en moderniserad translitterering – den metod som används för att överföra ord från ett teckensystem till ett annat.

Därför anser Ola Karlsson att Kiev snarare bör betraktas som en svensk form. Men stavningen är politiskt laddad.

– Det finns associationer hos ukrainare att man kopplar Kiev till ett ryskt arv, säger han.

På sikt tror Ola Karlsson att Kyjiv kommer att bli den dominerande formen i svenskan. Den kommer sannolikt att följas av byten till Odesa för Odessa, Tjornobyl för Tjernobyl och Krym för Krim. Dessutom ska landet enligt samma princip skrivas Ukrajina.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.