Känsla för namn smittar snabbt 

Text:

En person som blir kär får plötsligt starka känslor för den älskades namn – och samma positiva associationer sprider sig kvickt till andra bärare av detta namn.

Nu har forskare i psykologi och neurovetenskap vid universitetet i Göttingen, Tyskland, funnit förklaringen till detta fenomen.

För hjärnan tar det nämligen bara 200 till 300 millisekunder att avgöra om ett ord – till exempel ett namn – har positiva eller negativa associationer.

Det tar heller inte lång tid för hjärnan att börja skapa sådana uppfattningar. Ett ord som tidigare har uppfattats som neutralt förvandlas snabbt till positivt om det till exempel nämns samtidigt som den som hör det får en slant. Det dröjer heller inte länge för ett tidigare neutralt ord att bli negativt om det börjar förknippas med otrevliga upplevelser.