Kanonbra kommer från kanonhårt

Hur blev kanon ett adjektiv som beskriver något som är väldigt bra?

Text: Maria Fremer, Språkrådet

Bild: Saga Bergebo

Fråga: Jag undrar hur ordet kanon kom att användas som ett adjektiv beskrivande något väldigt bra?

Tora

Svar: Enligt Svensk ordbok är kanon som adjektiv belagt sedan 1933, men det står inget om ursprunget. I Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är artikeln om kanon från 1935, och bruket av kanon som adjektiv var då så nytt att det inte har kommit med.
Däremot är det ganska lätt att tänka sig en utveckling från den vardagliga användning av substantivet kanon som tas upp i SAOB: ’såsom förled i sammansättningar för att beteckna en idrottsprestation, särskilt slag eller spark på boll, såsom mycket kraftig(t) eller hård(t) (som om bollen vore avskjuten med ­kanon)’. Den här använd­ningen förekom i Idrottsbladet på 1920-talet. SAOB tar också upp några andra exempel på sammansättningar:
”Våra skånska racerförare i kanonform!” (1932)
Kanonlag (om idrottslag som är i kanonform).