intuitivt ätande

Intuitivt ätande förespråkar att människor lyssnar till kroppens behov.

Text:

En ny syn på kosthållning som vinner mark är intuitivt ätande. Den här filosofin utgår från att kroppen signalerar när det är dags att äta och när det är dags att sluta. Tidskriften Må Bra skriver att filosofin, som på engelska kallas intuitive eating, utvecklades av amerikanska dietister: ”Den så kallade IE-metoden, eller intuitivt ätande som det heter på svenska, utgår från forskning och bygger på att man frångår allt vad dieter, kaloriberäkning och matförbud heter. I stället skapar man en kosthållning som går ut på att man lyssnar på kroppen, lär känna dess signaler – och, framför allt, jobbar bort negativa tankar och associationer runt mat.”