Inget Ubmeje i Umeå

Text:

Umeå är det enda ortnamnet som gäller på kartor och vägskyltar. Regeringen säger nej till det samiska namnet på orten: Ubmeje. Trots att Umeå är en samisk förvaltningskommun – vilket innebär att viss service måste erbjudas på samiska – anses den inte ingå i utbredningsområdet för umesamiska, den form av samiska som talas i regionen. Därför får kommunen avslag på ansökan.