Inget drag i Bålsta handelsplats

Text:

Bålsta handelsplats var namnförslaget som två sverigedemokrater trodde skulle locka fler besökare till Dragets industriområde. Men i kommunstyrelsen drog inte majoriteten i samma riktning. Med hänvisning till god ortnamnssed röstade de ner förslaget. Draget är nämligen ett ortnamn med mycket lång historia. Det visar Håbo kommuns utredning av historien bakom namnet: ”Fram till slutet av järnåldern var farleden väster om Skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar.”