Ingen semestertripp till Jerusalem

Text: Marit Åhlén

I Broby i Täby strax norr om Stockholm bodde paret Östen och Estrid under 1000-talets första hälft. De hade fyra söner. En av dem dog i unga år, det kan man läsa på en runsten nära hemmet. Östens familj har låtit utföra ett stort antal runinskrifter i Täby och kommunerna runt omkring, därför känner vi familjen väl. Östen tillhörde den äldsta generationen. Förutom runstenen efter sonen finns det ytterligare två i Broby. Båda är resta till minne av Östen. På den ena står att läsa:

Estrid lät resa dessa stenar till minne av Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland.

Östen dog alltså under en resa till Jerusalem. Det handlade inte om vilken resa som helst; den har tolkats som det äldsta uppländska exemplet på en pilgrimsfärd. Resan slutade tragiskt i Grekland. För Östens skull får man hoppas att han dog på återresan, så att han hade hunnit uppleva pilgrimsfärdens mål och syfte.

När budskapet om Östens död nått hemmet lät hustrun Estrid rista en minnessten och troligen också resa ytterligare stenar utan inskrifter. De tre söner som ännu var i livet har gjort ett monument bestående av en runsten, en bro och en minneshög för att hedra sin far.

Alla tre runstenarna i Broby står i dag resta intill varandra i en beteshage strax norr om den gamla vägen mellan Täby kyrkby och Upplands-Väsby. Vägen är smal och kurvig och var under många år hårt trafikerad. Till för tio år sedan stod de tre runstenarna alldeles vid vägkanten, en för runstenar vanlig men ohälsosam miljö med alla föroreningar.

För att de intressanta inskrifterna inte skulle vittra bort och förstöras planerade man att flytta stenarna till en säkrare plats lite längre från vägen. Medan planeringen pågick blev stenen som berättar om Östens resa till Jerusalem påkörd av en sladdande långtradare och nervräkt i diket. Som tur var gick endast några få runor längs ena kanten förlorade. Men ingen kunde längre förneka att en flytt var synnerligen befogad.

Mer om Östens ättlingar kommer jag att berätta utifrån en annan runsten i nästa nummer.

Marit Åhlén är intendent vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.