Ingen lycka för Storängslyckan

Text:

Storängsstrand, Storängsgärdet och Storängslyckan var namn som skulle göra det lättare att sälja de nya tomterna vid sjön Möckelns västra strand. Det hävdade mark- och planeringsavdelningen i Karlskoga kommun. Men samhällsbyggnadsnämndens namnberedning säger nej. Området ska även i fortsättningen heta Finnebäck. Namnberedningen skriver att namnet Finnebäck är belagt sedan 1580. Kommunen har ett ansvar att vårda och bevara nedärvda ortnamn. Därför krävs det enligt beredningen starkare skäl för ett byte än att exempelvis Storängslyckan skulle kunna uppfattas som mer attraktivt för blivande husbyggare.