ikigai

Ikigai är känslan av att livet är meningsfullt.

Text:

Invånarna på den japanska ön Okinawa lever länge och beskrivs dessutom som ovanligt lyckliga. Ikigai pekas ofta ut som en avgörande faktor. Vad som är ikigai är individuellt. Men det rör sig om en upplevelse av att ha något viktigt att leva för. I ikigai förenas en livslång passion för en viss sak och upplevelsen av att följa sina värderingar. Fenomenet har fått en hel del uppmärksamhet i Sverige. Dagens Nyheter berättar att ikigai har fyra beståndsdelar: ”Ett tvärsnitt mellan ens passion, vad man är bra på, vad världen behöver och vad man kan få betalt för att göra. Finner man det så har man hittat sin ikigai – ett japanskt koncept som betyder ’meningen med att finnas till’.”