hyberavdrag

Hyberavdrag är en rabatt på tjänster som gynnar kretsloppssamhället.  

Text:

För att minska konsumtionen finns ett förslag om att införa hyberavdrag. Det handlar om en skatterabatt på hyr-, begagnat- och reparationstjänster. Avdraget ska göra det billigare att återanvända och reparera föremål. På så sätt ska vi uppmuntras till konsumtion som utgör en mindre belastning på miljön. Webbsidan Dina Pengar rapporterar om den utredning där förslaget presenteras: ”Utredningen föreslår ett nytt skatteavdrag för reparationer av konsumentprodukter, tjänster i samband med begagnatförsäljning och hyra av prylar – ett så kallat hyberavdrag.”