Huskvinna

En huskvinna uppskattar vissa traditionella könsroller.

Text:

Debatten om huskvinnantog fart efter en artikel i Dagens Nyheter. Där beskrev Greta Thurfjell huskvinnansom ”traditionellt kvinnlig”. Huskvinnanbehöver inte vara motståndare till jämställdhet mellan könen, men bejakar vissa könsroller. En som kritiserade ordet var författaren Maria Sveland. I ETC skrev hon att det var smaklöst att anspela på ordet husblatte: ”Endast den som aldrig behövt kämpa för sina fri- och rättigheter och som därför – med en imponerande blindhet – tar dem för givet, kan kosta på sig att vara skamlös i sin historielöshet. Endast någon som aldrig utsatts för rasism kan kokettera med ordet huskvinna (från det nedsättande ’husblatte’).”