Huskvinna

En huskvinna uppskattar vissa traditionella könsroller.

Text:

Debatten om huskvinnan tog fart efter en artikel i Dagens Nyheter. Där beskrev Greta Thurfjell huskvinnan som ”traditionellt kvinnlig”. Huskvinnan behöver inte vara motståndare till jämställdhet mellan könen, men bejakar vissa könsroller. En som kritiserade ordet var författaren Maria Sveland. I ETC skrev hon att det var smaklöst att anspela på ordet husblatte: ”Endast den som aldrig behövt kämpa för sina fri- och rättigheter och som därför – med en imponerande blindhet – tar dem för givet, kan kosta på sig att vara skamlös i sin historielöshet. Endast någon som aldrig utsatts för rasism kan kokettera med ordet huskvinna (från det nedsättande ’husblatte’).”