Hjärnan tar fasta på språkets melodi

Text:

Språkljuden fogas ihop till ord och förses med en speciell melodi. Denna språkmelodi – prosodin – har stor betydelse för att hjärnan ska kunna tolka orden.

När vi hör talade ord lagras de i minnet. När vi hör orden igen, blir de tillgängliga i hjärnan. Det kallas lexikal access. Språkforskaren Hatice Zora har undersökt hur det går till när hjärnan matchar hörselintrycken mot detta ljudminne.

Hon har jämfört tre språk som skiljer sig prosodiskt – engelska, turkiska och svenska. Med hjälp av hjärnavbildning har hon testat hur viktig prosodin är för att hjärnan ska känna igen något som ett ord och göra det tillgängligt för tolkning. Deltagarna i studien fick höra både bekanta och obekanta ord. Förändringar i språkmelodi visade sig ha stor betydelse för aktiviteten i hjärnan. När språkmelodin var känd reagerade hjärnan starkare och aktiverade ett större område.