Hen står still i svenska medier

För första gången på tio år ökar inte användningen av pronomenet hen i svenska medier.

Text:

Bild: Pexels

Ända sedan debatten om hen kulminerade 2012 har det könsneutrala pronomenet blivit allt vanligare i svenska medier. Men under 2021 upphörde ökningen. Användningen av hen låg förra året på samma nivå som under 2020.

Förra året gick det 114 han och hon på varje hen. Det var alltså första gången på tio år som hen inte gick framåt i bruket i medierna. Även 2020 gick det 114 han och hon på varje hen.

Hen svarar för 0,9 procent av det sammanlagda bruket av pronomenen han, hon och hen. Han utgör 63,6 procent av dessa tre pronomen medan hon svarar för 35,5 procent. Till skillnad från hen fortsätter hon att vinna mark – men han är alltjämt betydligt vanligare. Det betyder sannolikt att medierna oftare rapporterar om män än om kvinnor.

Språktidningen har årligen fört statistik över användningen av hen sedan 2011. Under denna period har pronomenet blivit mer än 100 gånger vanligare.

De exakta siffrorna i undersökningen ska tas med en nypa salt. I materialet – som är för stort för att kontrollera – ingår drygt 3,7 miljoner belägg på han, hen och hon. Alla träffar är dock inte äkta utan i underlaget ingår till exempel även avstavningar som han-, hen- och hon-.