Gå inte över ån efter ordspråk

Text:

Jojo, ingen rök utan eld! Detta sagt med eftertryck på fikarasten kan få det mest befängda rykte om kollegans vidlyftiga kärleksaffärer att framstå som sant.

För ett ordspråk kan inte ifrågasättas; det uttrycker en sanning som vandrat genom generationer och därmed fått auktoritet. Den som använder ordspråket behöver inte själv stå till svars för formuleringen.

Språkforskaren Anders Widbäck har studerat över hundra svenska ordspråk, från 1700-talet och framåt, för att komma underfund med hur de används. Ordspråkets vanligaste funktion, konstaterar han, är som kommentar till tidigare yttranden och händelser. Vi kan också drämma till med ett ordspråk för att varna, trösta, argumentera eller kritisera. Många ordspråk lever kvar i relativt oförändrad form genom seklerna – och är fortfarande populära.