Fru bör bara spöka på Ericsberg

Text:

På Ericsbergs slott utanför Katrineholm sägs Beata von Yxkull, känd som Pintorpafrun, ha spökat sedan 1600-talet. Berättelserna om hennes grymheter är många. Eftersom hon är så starkt förknippad med Ericsbergs slott – som då hette Pinntorp – är det enligt Lantmäteriet olämpligt att kalla ett nytt kvarter i Sigtuna för Pintorpafrun. Myndigheten skriver i ett utlåtande att det rör sig om ”ett främmande namn i den aktuella namnmiljön”.

Kvarteret är ett av tolv i ett nytt bostadsområde som kommunen vill kalla Steninge slottsby. Även här avråder Lantmäteriet. Slottsby kan skapa den felaktiga föreställningen att bostäderna har något med Steninge slott att göra. I stället föreslår myndigheten att området kallas Slottsskogen eller Steninge slottsskog.