Förvirring slutar i Möcklicka

Text:

Möcklicka är det korrekta namnet på en by i Västerviks kommun. Frågan om vilket ortnamn som egentligen är rätt blev aktuell när Trafikverket började fundera på om vägskyltarna som hänvisade till Myckelycke var korrekta. Den lokala vägsamfälligheten föredrog Myckelycke. Det sägs också vara den namnform som dominerar bland lokalbefolkningen. Trots förvirringen håller Trafikverket fast vid Möcklicka, eftersom det är det ortnamn som är officiellt fastställt.