Flickor förlorar på sms

Text:

Vissa flickor känner sig tvingade att hela tiden skicka sms – och detta påverkar deras skolresultat.

Tjejer och killar sms:ar lika mycket, men hos killar har man inte funnit någon direkt koppling mellan sms-skrivande och skolprestation. Hos flickorna, däremot, är detta samband tydligt, menar en grupp forskare i psykologi. De har undersökt sms-vanorna hos 403 elever på en amerikansk high school, med målet att ta reda på hur distraherade eleverna blev av att skriva sms. Problemet visade sig vara just tvångsmässigheten, inte hur många sms som eleverna skickade och tog emot.