Filosofen Platon hade en egen da Vinci-kod

Text:

På filosofen Platons tid, 427–347 f.Kr., var det farligt att ha en vetenskaplig världsbild. Platon menade att naturen kunde begripas med matematik, och det innebar att utmana gudarna.

För att beskriva och överföra sin insikt bestämde sig Platon för att koda budskapet. Han gömde det i sina skrifter – men inte för alla. Den som behärskade noter kunde avkoda texterna och läsa det dolda budskapet.

Antikens notskrift hade tolv toner. Om man plockar ut och lägger samman var tolfte rad i Platons texter så får man nya läsbara texter. Koden upptäcktes på nytt av vetenskapshistorikern Jay Kennedy 2010. Han är verksam vid Manchesters universitet och upptäckte det dolda budskapet när han undervisade i antikens musik och Platons filosofi samtidigt.