Färdiga fraser skapar felfritt flyt

Text:

Hej, hur mår du? Hur mycket är klockan? Tack så mycket! När man lär sig ett nytt språk kan färdigförpackade uttryck fungera som trygga ”nallebjörnar” att återkomma till, när den friare språkstrukturen känns svårbemästrad. Uttrycken gör också att man får flyt i talet, på vägen mot ett mer avancerat språk.

Språkvetaren Parvin Gheitasi, Umeå universitet, har följt elva flickor, mellan nio och elva år gamla, som håller på att lära sig engelska. Flickorna har alla persiska som förstaspråk, och de får sina engelsklektioner på ett privat språkinstitut i Iran.

I studien blev det uppenbart att de unga inlärarna snabbt tillägnade sig formelartade uttryck som Hi, how are you? I’m fine thank you; What does this mean? What time is it?

De fasta uttrycken används flitigt och korrekt – och uppfyller flera syften. Bland annat tjänar de som utfyllnad, för att köpa sig extra tid att planera nästa yttrande: I think … I don’t know, but …

Flickorna testade dess-utom ofta att byta ut delar i formelartade uttryck: sunny and hot kunde bli både sunny and rainy och sunny and cold. Att på detta sätt leka med språket kan ge en djupare inblick i både struktur och betydelse.