Familj och släkt får pulsen att rusa

Text:

Hej, fin, skratt, snäll, familj. När du hör dessa ord stiger din puls och kroppstemperatur, enligt ett experiment som genomförts av språkvetaren Lars Melin, flitig skribent i Språktidningen, och psykologen Sanna Skoglund.

Sex personer fick höra en rad ord, eller själva uttala dem, samtidigt som deras puls och temperatur mättes. En jämförelse mellan ”neutrala” ord, som stolpe, blad och jeans, och ”emotionella” ord, som härlig, kram, släkt och fest, visade en mätbar skillnad i puls och temperatur. De känsloladdade orden gav högre utslag i bägge fallen.

Det är dock inte klarlagt varför just ord som släkt och familj orsakar pulshöjning.