Fåken stormar i topp

Fåken får det att storma i ölänningarnas hjärtan. Inget annat hotat ord har adopterats lika många gånger.

Text: Anders Svensson

I Språktidningen 8/2019 listade jag 1 001 ord som används så sällan att de riskerar att strykas ur nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Uppmaningen att adoptera de hotade orden fick ett enormt gensvar. Hittills har 607 av orden adopterats av minst en person, men 394 ord har ännu ingen tagit sig an. Ett av de oadopterade orden är zigenarkapell – vilket kanske är ett tecken i tiden.

Fåk är det i särklass mest adopterade ordet. Fåk används i dag närmast uteslutande på Öland, om oväder där hårda vindar och virvlande snö förvandlar det öppna landskapet till en ogenomtränglig, vit vägg. Alla som adopterar just fåk berättar att de är ölänningar eller på något annat sätt har starka band till ön. Lotta Ekberg är en av de läsare som har adopterat fåk:

”Det finns ingen synonym som kan beskriva fåken. Snabb och kraftfull rundar den Blå Jungfrun och drar in över de öländska kalkstenshällarna. Ursinnigt river den upp sår i sandbankarna som gränsar till Östersjön. Retfullt letar den sig in runt knutarna i oisolerade stugor. Den skapar ljud i kvarglömda väderkvarnar, lägger sig sedan och lurar bakom landborgen för att resa sig över Alvaret och lägga sig tillrätta på de karga markerna. Kanske har den en egen själ, detta vinande vinterväsen, ett hopkok av gammalt och nytt.”

Flera andra dialektord hör till de mest adopterade. Där märks bland annat finlandssvenskans dynvar, ’örngott’, och åpen, ’som själviskt tar för sig av något’, som är vanligast i västsvenska dialekter. Att så många värnar om ord från den egna dialekten tyder på att de tillhör den del av ordförrådet som ligger allra närmast hjärtat.

Andra favoriter är ord som har blivit en smula omoderna. Flera läsare som har adopterat ärkenöt nämner att det är en förolämpning som känns ganska lagom. Johanna Kjellén skriver att hon tänker föra det vidare till sina barn:

”Jag gillar ordet ärkenöt för att det är ett härligt kraftuttryck som samtidigt inte kränker på samma sätt som exempelvis idiot.”

Åkerspöke, ’fågelskrämma’, tillhör också skaran av ord som kanske uppfattas som lite lätt föråldrade. Åsa Trapp skriver att hon ofta använder åkerspöke i bildlig bemärkelse:

”Detta fantastiska och i mitt tycke smått diplomatiska ord för något eller någon som kanske inte helt lyckats med dagens outfit. Eller för någon som tittar sig i spegeln en morgon när anletet inte helt ligger på plats. Helt enkelt ett suveränt ord som beskriver något eller någon som kanske för dagen eller för gott sett sina bästa dagar.”

Ett nostalgiskt skimmer finns också över populära ord som whiskygrogg, allrakäresta, pappenheimare och hugsvala.

Själv adopterade jag eklatant, ’påfallande, slående, uppenbar’. Det har gått ganska bra att då och då smyga in ordet i samtal. Däremot har jag nog hittills inte använt ordet i skrift en enda gång. Det är eklatant att jag har en del kvar att jobba med för att bli en riktigt bra adoptant.

Adoptera mera!

Du kan fortfarande adoptera ditt favoritord genom att mejla till adoptera@spraktidningen.se Hela listan med de 1 001 orden finns på spraktidningen.se/adoptera

A: abbotsstift abnormtillstånd abradera abrasionsbrant absolvering accedera accessorisk accispliktig ackommodationsförmåga ackuschör additament adstringerande aducera aducering adversativ advocering advokatorisk afficiera afficiering affinera affinering affischör afrikanisera afrikanisering aggravera agnatisk akatalektisk aleatorisk alektiker alektisk alibikontroll allafrikansk allegorisera allegorisering allegrosats allokution alnsbred alnsdjup alvluckring amalgamera amaranterbal ambiofonisk amfiteatralisk anapestisk anatomniplansch anblåsning anbringning anciennitetsprincip andrafiering angläs anisett anknytningsfall anoljning antedatering anticyklon antikonceptionell aposteriorisk appa applikatur arrivist assuradör atrofiera attentator autarki autokton avbitan

B: balneologi bemänga beskällare betalskugga biltog bloggbävning brisans bälgvante bänsling

C: cernering charabang

D: deiktisk demission demissionera denotera denudera dipsoman disjunktiv dispasch dominantackord donlägig dotation drabantstat

E: elidera ellande emendera enklitisk enstavighetsaccent eolsharpa etymologisera evalvera excerpera expatriera exspiration

F: faksimilerad finering fioritur flajer flegma forstlig forvagn fostbrödralag fuldelning furnissör förpakta förstlingsfrukt förväntningssamhälle

G: gelänk gendriva genstridig gigantomani glaciation glandulös gletscher grecism groningsgrund

H: hallstämpling haltlöshet halvenskild halvtaktsjobb helrim hundsfottera hydroplan hypokrisi hypostasera hypotisera

I: ideografisk idolatri imitativ informatorisk inhonnett inkonstant inmänga insidiös investiturstrid isobarkarta

J: jordskyld juraavlagring

K: kassunsjuka kaustik kaution kenotaf klimatneutralisera kofferdist kommutator kompars kondemnera kondemnering kondottiär konjektur konsignation kontrasignant krusta kujonera kurialsvenska kvadrofoni kåkstrykning körsel

L: lansettformig lasciv lazzaron legär letalitet lues lunnkälke lusernmjöl långhalning läggningssak länderfördelning läroavtalsutbildning

M: machination magnesiumljus majeutik malträtering mammonism mammonstempel mandatärmakt maningsord mannagärning marketeriarbete marodera
merkantilisera misandrisk munläsa mörja

N: narri navigabel niellera nielloteknik nigarvals nitrifikation nivellör nonpareillestil norvagism novitiat nuspråklig nutritiv nyfriskjobb nyingsstock

O: oförtydbar ogentil ohägnad orogenes oskära ostentation ostjak ostrofisk oädelhet

P: pagodtak palissadverk palmettbård pankromatisk panslavistisk pantografering papeteri papuaspråk parataktisk paravansvep parcellera parcellering parentator parentering parfaitmassa partialton participiell pedologi peremtorisk perifrastisk perpendikulär petitaäskande petitionär petrifikat petrografi pinakotek pirig plebiscit pleurit plutoid polyglottbibel pomrare portativ portierdisk portierloge postremissväxel principalstämma principrytteri probabel probera profanering professorlig prokotta prononcera propylé proscenieöppning proskribera proskribering proskription präntstil prästagäll psittakos publikgunstling pustel putto påhängsenhet påyrka päsk

R: rackklot radikalkur rammsäkerhet ramponering rankornament rasselinstrument reassuradör reassurans recettföreställning recipiering redoxprocess redubbla redubbling rektorat rekurrent remisera remplacera remplacering reol reputerlig reveny rigorism rigoristisk rilla rubatera råkbildning räddningskort röste

S: sackett sakerförklaring sakföra saldering salinisk sandströare sanktifikation saponifikation saprofytisk saracensk sarafan satisfaktion sekvester selotisk selotism senknut sentimentalisering servilism signeri signet simultanitet siratlig sitskate skranka skyldskap sleke smartplåster smygkontorisering soningsgärd spermacetival spårtjuv stillt stockfisk strimmel supponera syffisans

T: teint telferbana telfertralla tendensdiktning tendenslottning termitsvetsning tillständig tordera torero transumt tryga trymå tullnär tunik
U: uddrim ultracentrifug uncialskrift underslev undseende undsättningslån undsättningsmanskap undulation uniatisk unitarisk

V: vadeanmälan vadeinlaga vadetalan vakarlina vanfrejd vanhävdad vederdeloman vederlike vedernamn vederpart veneration versifikatör verv visibel visukal vomitiv vädjobana väkt

X: xantat xerografisk xylografisk ytmorän

Z: zigenarkapell

Å: åbyggnad ådergnejs åhåga åtbördsspråk åtsida åtskillnadslös

Ä: äring ättartal

Ö: överhoppningsskydd överidealisering överterm

De 10 mest adopterade orden

  1. fåk
  2. ärkenöt
  3. åkerspöke
  4. whiskygrogg
  5. dynvar
  6. åpen
  7. allrakäresta
  8. hugsvala
  9. pappenheimare
  10. drul