En snygg avslutning

Text:

Ska du avsluta en kärleksrelation? Tala med en kollega som har fått cancer? Eller säga upp kontakten med din mamma?

Ibland måste man ta ordentlig sats innan man inleder ett samtal. Retorikern Elaine Eksvärd har skrivit boken Vi måste prata, där hon listar våra värsta samtal i vardagen. I topp hamnar samtalet med en familjemedlem som man vill bryta med.

– Blod är tjockare än vatten, tänker många. Ord som mamma och pappa är extremt laddade, och därför är det extra tungt att ta just det samtalet, säger Elaine Eksvärd. Det blir komplext också för att det ofta finns andra anhöriga som är engagerade i det, som vill medla mellan parterna.

I sin bok erbjuder Elaine Eksvärd ”lätta lösningar på svåra samtal”. Och en lösning, när man väl har bestämt sig för att genomföra samtalet, är att först ge beskedet och sedan tydligt förklara varför. I den ordningen, så att mottagaren inte behöver höra en lång förklaring och därmed hållas i ovisshet om vad den kommer att leda till.

– Det är jobbigt att gå runt och vara passivt aggressiv. Därför är det skönt att påbörja en dialog.

Ett generellt råd för den som vill bekämpa motviljan mot att prata med någon, är att fokusera på fördelarna:

– Många tänker bara på vad man kan förlora. I stället bör man tänka på vad man kan vinna. Vad kan gå rätt?

Idén till boken har hon sin expartner att tacka för.

– Han gjorde slut på ett så oerhört snyggt sätt. Jag tyckte att fler borde få veta hur man kan tackla en sådan svår samtalsutmaning.

3 x våra svåraste samtal

  1. Säga upp bekantskapen med en familjemedlem.
  2. Säga upp en vänskapsrelation.
  3. Samtala med personer som förklarar saker du redan vet.

[Undersökning av Novus]