Elever stred för s

Text:

Härnösands gymnasium går inte samma väg som Härnösand arena och Härnösand central. Sedan elever genom en namninsamling protesterat mot ett byte till Härnösand gymnasium får genitiv-s:et i Härnösands vara kvar. Något formellt beslut om att ändra skolans namn togs aldrig. Det var i samband med återinvigning efter renovering som det talades om Härnösand gymnasium i kommunens informationsmaterial. Bakom protesterna mot ändringen stod elever i årskurs två på skolans humanistiska program.