Efterlyser mer engelska glosor på högstadiet

Engelska glosor borde få större tyngd i undervisningen på högstadiet. Annars riskerar elevernas ordförråd att bli slumpartat.

Text:

Bild: Istockphoto

Att nöta engelska glosor ses ofta som ett ­föråldrat sätt att undervisa på högstadiet. Men oviljan att fokusera på ordförrådet gör att det blir slumpartat vilka ord eleverna lär sig. Och elever som inte konsumerar stora mängder engelska på fritiden riskerar att utveckla ett mer begränsat ordförråd. Det ­konstaterar Denise Bergström, ­nybliven doktor i engelska med ­didaktisk inriktning vid ­Luleå tekniska universitet.
Hennes forskning visar att många ­högstadielärare utgår från att eleverna själva snappar upp ord på fritiden och att ­repetition av glosor därför ges låg prioritet i undervisningen i engelska. Utan syste­ma­tisk uppbyggnad av elevernas vokabulär finns dock en fara för att somliga inte lär sig tillräckligt många och relevanta ord på ­djupet. Därför anser ­Denise Bergström att lärarna snarare borde omfamna glos­listorna.