Döttrar tröttnar sällan på språk

Text:

Fler elever än någonsin läser främmande språk i skolan. Två tredjedelar lämnar grundskolan med godkänt betyg i språk. Men språkstudier är ett val som i hög grad är beroende av social klass och kön.

Josefine Krigh, forskare i utbildningsvetenskap, har funnit att barn från övre medelklass, i synnerhet döttrarna, är mest uthålliga i sina språkstudier, medan barn med bakgrund i arbetarklassen, i synnerhet sönerna, väljer bort språk i större utsträckning. Tydliga skillnader finns också i familjernas hållning till språkkunskaper. Familjer ur övre medelklass skattar dem högt, medan lägre samhällsklasser inte lägger samma vikt vid dem.