Divestera

Att divestera är att överge en investering – kanske för att den inte är etiskt försvarbar.

Text:

Den som investerar går in med pengar. Den som divesterar tar i stället sina investerade pengar och går. Svenska Dagbladet skriver att familjen Rockefeller har valt bort fossila bränslen: ”Deras agerande följde på liknande beslut från många andra – från Stanford-universitetet till Svenska kyrkan, från Kyrkornas världsråd till staden Seattle. Ändå bär tillkännagivandet från Rockefeller en särskild kraft: det här är, trots allt, den främsta familjen inom fossila bränslen, arvtagare till världens ursprungliga oljeförmögenhet. Att divestera, sade de, är ett avgörande steg för att avvänja världen från fossila bränslen innan det är för sent att rädda klimatet.”