”Det är viktigt att känna till lagen”

Text:

Sverige fick 2009 för första gången en språklag, som bland annat säger att svenska är landets huvudspråk. Men det är bara 24 procent som känner till lagen. Det visaren undersökning utfördpå uppdrag av Språkrådet.

Jennie Spetz, utredare på Språkrådet, tror att förklaringen till den begränsade kännedomen är att lagen inte ställer några krav på vanliga medborgare.

– Språklagen rör ju kommuner, regioner och statliga myndigheter. Det är de som ska göra något och det är de som har skyldigheter. Privatpersoner kommer kanske inte så ofta i direkt kontakt med språklagen. Man måste inte förhålla sig till lagen. Det står till exempel inget om vad du måste göra för att undvika böter, säger hon.

Jennie Spetz anser ändå att det är viktigt att känna till språklagen. Den säger bland annat att det offentliga språket ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”, att alla har rätt till sitt modersmål och att staten har ett särskilt ansvar för de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romska och jiddisch samt för svenskt teckenspråk.

– Det är ju sådana saker som kommer medborgarna till del. Därför är det viktigt att känna till lagen och att man använder den för att pusha på i olika frågor.

I undersökningen är det 38 procent som säger att Sverige inte har någon språklag. Resterande 39 procent svarar att de inte vet.