Den mjuka födan födde nya språkjud

Text:

Enligt en ny teori uttalade vi f och v betydligt senare än andra språkljud. Och detta har med vår kost att göra!

Det är språkforskare från bland annat Schweiz, USA och Singapore som har tittat närmare på hur förändringar i människans ansiktsfysionomi och tändernas position har gett upphov till en ny grupp av språkljud, fonem, så kallade labiodentaler. Dessa språkljud får vi fram genom att pressa tänderna i överkäken mot underläppen.

Forskarna har använt avancerade biomekaniska metoder för att skapa olika modeller av ansikts- och bettstrukturer, så som de har vuxit fram historiskt. Resultatet visade att en liten förändring hos vuxna människor, där tänderna i överkäken sköts framåt en aning, ledde till att uppsättningen med fonem utökades. Den här förändringen var i sin tur ett resultat av nya sätt att framställa föda, till exempel genom att mala mjöl och baka bröd.