De och dem är svårast i skolan

Text:

Hela 63 procent av svensklärarna säger att valet mellan de och dem är ett språkriktighetsproblem. Acceptansen för stavningen dom i elevernas texter ökar bland lärarna – men på gymnasiet är det många som inte godtar den. Flera svensklärare uppger dessutom att valet mellan de och dem är den enda språkriktighetsfrågan som utgör en verklig utmaning i klassrummet.

Studien gjordes 2015 av Språkrådets Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki. När språkvårdaren Catharina Grünbaum 1976 ställde samma fråga, var det inte ens tillräckligt många lärare som angav valet mellan formerna som ett problem för att det skulle kunna klassas som en egen problemkategori.