”Carola kan bli grevinna”

Text:

Vi exponeras mer för olika namn i dag än för femtio år sedan. Då hörde det till ovanligheterna att föräldrarna publicerade barnets­ namn i födelseannonsen. I dag är det rutin. Vi får också ett allt större utbud av namn, och hämtar inspiration från flera håll.

– Så fort vi öppnar Facebook eller läser tidningen, så vimlar det av namn, säger namn­forskaren Charlotte Hagström vid Lunds universitet.

Historiskt sett var det adeln som först anammade nya namn. Dessa spreds sedan nedåt i samhällsklasserna. Överklassen inspirerar fort­farande, men har fått konkurrens av annat, som influenser från film, musik och litteratur.

Namnet Ebba tycks förekomma mer frekvent i vissa miljöer och Tindra i andra. Men det är inte mer anmärkningsvärt än att en grupp människor föredrar hårdrock, medan andra gillar jazz, enligt Charlotte Hagström.

– När vi ser ett namn drar vi genast slutsatser om personen bakom namnet, som kön, ålder och bakgrund. Men namnet är bara en av många variabler. Det finns kanske inte särskilt många grevinnor som heter Carola, men för den sakens skull är namnet i sig inget hinder­ för att Carola ska bli det.