Bruslåda

En bruslåda förhindrar avlyssning.

Text:

En bruslåda är ett förvaringsutrymme för mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Lådan är ljudisolerad och inuti den spelas ett brusande ljud. Syftet är att förhindra att någon spelar in känslig information. I Corren berättar en tillverkare om hur bruslådan ska omöjliggöra avlyssning: ”Funktioner som Siri och Google Assistance är ju väldigt bra i vardagen. Men om de aktiveras under ett topphemligt möte är det inte lika bra. En utrikesdelegation kanske inte vill lämna sina telefoner utan uppsikt till främmande makt. Med bruslådan i mötesrummet kan alla ha koll på sin telefon.”