Brev till språkpolisen

Text:

Den senaste veckan har jag flera gånger hört folk sitta i tv och prata om att foka när de så vitt jag begriper menar fokusera. Förkortningarna och förflackningen sprider sig som språklig kvickrot!

Eva

Varför har reklam eller information bytts ut mot kommunikation? Särskilt fånigt blir det när transportföretag sägs ha en kommunikationsansvarig. Ansvarar inte de flesta i ett transportföretag för kommunikation?

Lars

Liksom, liksom, liksom har liksom brett ut sig liksom ohämmat. Det är som att lyssna på en person med en matrest kvar på överläppen. Det tar fokus från själva innehållet. Till och med en och annan chefredaktör i SVT:s morgonsoffor dras med det här oskicket. Inslagen kanske skulle döpas om till liksompanelen.

Per

Tycker det är synd att se att användandet av ju följt av desto ersätts mer och mer av ju … ju, antagligen efter engelskans the … the som i the more the merrier.

Sven