Brev till språkpolisen

Text:

Återupprätta pronomenet man. Det förskräckliga användandet av du i stället låter fånigt och kan leda till missförstånd.

Lars

Onödiga uttryck irriterar mig lite. Det handlar i första hand om liksom, men även om att folk felaktigt används som alternativ till människor! Däremot gläds jag över att orden typprecisfaktiskt och verkligen börjar klinga av.

Nils

Ett godkänt betyg i svenska vore önskvärt för Rapports nyhetsankare, som just gödslat tittarna med ”attack av”, när det som menas är .

Bengt

Bland det värsta jag vet är omotiverat kursiverade kommatecken, till exempel mellan titlar eller citerade ord, där inte kommatecknen är en del av det citerade utan bara utgör en skiljelinje däremellan. Jag ser dem överallt – jag ser dem i Språktidningen. Det är fel.

Christine