Brev till språkpolisen

Text:

Sedan barnsben har jag stört mig på att folk säger ibland brukar jag. Om man gör något ibland så är det något som sker med ojämna mellanrum. Brukar man göra något är det tvärtom något som händer ofta. Att använda orden tillsammans fungerar inte.

Joel

Angående euro där någon undrar varför svenskarna inte uttalar det som i ”alla andra länder”? Vadå alla andra länder? Som engelsmännen, jorå? Som fransmännen, örå? Som tyskarna, åjrå? Svenska Akademiens ordlista, som ofta är populär vid språktvister, förordar ju uttalet ”evro” jämte ”euro”, så varför inte? Eller ska vi börja säga Joripides och Joklides också om det engelska uttalet ska prioriteras?

Bo

Svenska språkets just nu mest misshandlade ord: personal. ”Vi jobbar bara fem personal på natten Under dagtid är vi tio personal, och då har vi också två kökspersonal här.”

Örjan

Jag irriterar mig på ordet och i början av en mening, vilket man kan se både i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet. Jag är helt säker på att jag i folkskolan, där jag började 1946, att ordet och är ett bindeord, vars uppgift är att binda samman satser.

Torsten

Vart tog sin, sina och sitt vägen? Numera skriver journalister: Hon blev våldtagen i hennes lägenhet, De hade gått ut med deras hundar och Pensionären levde hans liv i ensamhet.

Lisa