Brev till språkpolisen

Text:

Jag har lagt märke till att väldigt många har svårt för ordet prenumerera. Man säger oftast prenumenera eller premenera. Jag retar mig lite på det.

Inga-Lill

Jag har i ett tiotal års tid försökt vänja mig vid oskicket att säga till exempel min egna moster trots att hon är helt normal, men det går inte. Låt göteborgarna ha sin dialekt i fred!

Christina

Jag retar mig på alla som säger det hade varit i stället för det vore/det skulle vara om en framtida positiv händelse.

Helena

Folk använder i dag ordet hejdlöst. Det får ersätta de flesta andra prepositioner, särskilt i och vid. Nej, du är inte professor Lunds universitet, utan vid! Nej, du bor inte förorten, utan i!

Björn

Färre och färre klarar av att använda dem och de på rätt sätt. Borde vi inte kunna gå över till dom nu?

Lasse