Brev till språkpolisen

Text:

Nyligen läste jag i Svenska Dagbladet rubriken ”Unilevers vd prisad för kampen”. Karln har alltså fått ett pris, men man använder ett ord som betyder ’berömma’ för att tala om det. Om man skulle söka belägg för denna nya, vansinniga användning av ordet prisa är jag övertygad om att det är i dagspressen man finner det. På så vis vänjer man folk vid en ny innebörd.

Göran

I vår lokaltidning läser jag ”Sabbet i skolor ska stoppas”. Är sabbet ett vedertaget ord numera? Jag har alltid trott att det är ett slangord.

Anne

Uttrycken brutal våldtäkt och brutalt mord irriterar mig. Våldtäkt och mord är per definition brutala.

Martina

När jag var ung hette det både … och och såväl … som. Nu sprider sig oarten både … som även hos förmodat respekterade skribenter. Sånt kallade vi för kontaminasammanblandning ... Fy!

Börje