Bokprat ger djup åt språk och tanke

Text:

Mer skönlitteratur gynnar elever som läser svenska som andraspråk. Det hävdar didaktikforskaren Catarina Economou vid Malmö högskola.

Gymnasieelever som pluggar svenska delas i dag upp i två grupper. I den ena finns de med svenska som modersmål, i den andra de med svenska som andraspråk. Catarina Economou har studerat de olika inriktningarna i undervisningen, och anser att andraspråksinlärarna bör stimuleras med mer skönlitteratur:

– Jag har bland annat tittat på elever som läste Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas. De förstod inte allt, men de ökade sin förståelse när de sedan pratade med varandra, säger hon.

Hon anser att ett sätt att fördjupa inlärningen för elever med svenska som andraspråk är att låta dem gå samma kurs som eleverna med svenska som modersmål.

– Andraspråksinlärarna får andra förutsättningar att utveckla sitt eget språk när de läser med dem. Då går det att tillvarata djupet i alla elevers tänkande, säger Catarina Economou.